Kurz profesní kvalifikace Brašnář 2020

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE


 číslo účtu: 196 395 41/0100

v poznámce uveďte Brašnář + vaše jméno

Brašnářské práce (kód: 32-001-H)

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-381/kvalifikacni-standard

Profil absolventa

Cílem kurzu celoživotního vzdělávání studijního programu Brašnářské práce je získat základní odborné znalosti a dovednosti v rozsahu učebního oboru vzdělání Brašnářské a sedlářské práce. Absolvováním jednotlivých modulů tak absolvent získá dovednosti a znalosti, které mu umožní zhotovit šablony, orientovat se v základních materiálech, využívat různé technologie zpracování dílců a volit správnou technologii úprav při sesazování daného výrobku. Dodržovat přesně technologický postup výroby a využívat módní a estetické prvky včetně zvolení druhu kování dle účelu a funkčnosti použití. Nadále používat vhodné nářadí, stroje a zařízení včetně dodržování bezpečnosti práce.

Tento vzdělávací program je určen zejména pro absolventy základních a středních škol, kteří si tak doplní odborné znalosti a dovednosti. Kurzu se mohou účastnit samostatní živnostníci, zaměstnanci nebo i ti, kteří hledají pracovní uplatnění.

Výsledky vzdělávání

Absolvent bude schopen:

·         navrhnout výrobek, orientovat se v normách a technických podkladech výroby

·         zvolit správný technologický postup výroby a daný materiál pro brašnářské výrobky

·         správně využívat a zpracovávat základní a pomocné materiály dle jakosti

·         zpracovat a správně používat šablony

·         dodržovat zásady výkroje a výroby jednotlivých dílců

·         volit správný způsob zdobení a úprav dílců daného výrobku dle módního a estetického hlediska

·         dodržovat technologické postupy výroby při kompletaci výrobku

·         ovládat technologii spojování dílců, využívat různé druhy kování z hlediska účelu a funkčnosti použití

·         ovládat pracovní operace na daných strojích a zařízeních

·         dodržovat bezpečností a hygienické předpisy

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvováním jednotlivých modulů absolvent získává dovednosti a znalosti, které mu umožní provádět brašnářské práce jako soukromník, zaměstnanec brašnářských firem, podniků či provozoven jako např. provádění výroby brašen, kabel, pouzder, opasků, batohů a sportovních, pracovních i ochranných potřeb.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu

Soubor všech potřebných brašnářských dovedností je rozdělen do 9 studijních modulů s 200 hodinovou dotací. Jednotlivé moduly obsahují soubor charakteristických prací

M1 -   orientace v normách a technických podkladech

M2 -   volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek

M3 -   posuzování kvality materiálů

M4 -   tvorba šablon

M5 -   výroba dílců brašnářských výrobků

M6 -   úprava a zdobení dílců

M7 -   sesazování, spojování a šití dílců

M8 -   údržba strojů a zařízení

M9 -   strojové šití výrobků

Způsob ukončení každého modulu

Zakončení modulu bude provedeno písemnou zkouškou.  Výkon uchazeče je hodnocen výrokem „splnil“ nebo „nesplnil“. Podmínkou úspěšného ukončení modulu bude 80% účast ve výuce modulu a minimálně 75% úspěšnost při písemné, nebo praktické zkoušce.