Historie školy - ZŠ Bělohrad

 

Lázně Bělohrad mají dnes již vice než stoletou tradici. V roce 1872 koupil Bělohradské panství pražský průmyslník Dormitzer od hraběte Aichelburga a na levém břehu Javorky nechal postavit dřevěnou boudu se třemi koupelnami. Popravdě řečeno, koupele zde byly prováděny za účelem ryze očistným, ale přesto se zahájení koupelí stalo významnou událostí.

O skutečný vznik slatinných lázní se zasloužila pruská hraběnka Anna z Asseburgu, která roku 1885 provedla první úspěšné pokusy s léčivostí místní rašeliny. Odtud tedy pojmenování Anenské. V roce 1888 byly již lázně úředně uznány za léčivé a bylo jim povoleno užívat označení sirné slatinné lázně.

V roce 1891 byl na dnešních pozemcích vystavěn velký lázeňský dům ve švýcarském slohu. V obou jeho křídlech se podávaly koupele a toto původní uspořádání procedur zůstalo zachováno dodnes.

Začátek 20. století znamenal pro Anenské slatinné lázně další rozmach. V roce 1901 byl v Bažantnici navrtán sirnoželezitý pramen, který byl pojmenován Anna-Mariánský. Tato voda se svým složením řadí mezi železité kyselky.

V roce 1936 byl přistavěn nový komfortní hotel, dnešní hotel Grand, a MUDr. Janeček upravil bývalý hotel U lázní na Vodoléčebný a vyšetřovací ústav. Ve vile Esplanade vznikla roku 1963 léčebna nemocí pohybového ústrojí pro děti a dorost se samostatným oddělením rehabilitace a učebnami základní školy.

Žáci byli tehdy vyučováni na pokojích, kde učitel přecházel od jednoho pacienta na lůžku ke druhému.

V lázních se léčí děti s problémy pohybového aparátu, gynekologickými, kožními, nervovými i onkologickými potížemi. Pro vybrané léčebné procedury se využívají účinky přírodní slatiny, která se těží nedaleko lázní.

V současnosti je škola spojena se SŠ řemesel a ZŠ Husova, Hořice.