Rozvrh hodin - ZŠ Bělohrad

Třída A - 1. - 5.ročník, B a C- 6. - 9.ročník

   

1.

2. 3. 4. 5. 6.    
    8.25-9.10 9.25-10.10 10.15-11.00 11.15-12.00 12.40-13.25 13.30-14.15    
PO A  M  ČJ  Prv/Vl          
  B  M  D  ČJ/CH          
  C        ČJ/CH  M  D    
                   
ÚT A  M  ČJ  ČJ          
  B  M  F  M          
  C        ČJ  M  F    
                   
ST A  ČJ  Prv/Vl  AJ/ČJ          
  B  AJ/ČJ  AJ  Z          
         Z  P  ČJ    
                   
 ČT A  M  ČJ  Prv/Př          
  B  ČJ  ČJ  M          
  C        ČJ  M  M    
                   
A  AJ/ČJ  M  ČJ          
  B  ČJ  P  NJ/AJ          
  C       NJ/AJ AJ/NJ AJ/ČJ