Aktuality-ZŠ Bělohrad

Vánoční ladění

S přicházejícím Adventem si s dětmi od počátku prosince, v rámci projektových hodin, připomínáme zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích a zpíváme známé koledy.

Hravou formou si taktéž procvičujeme tematickou slovní zásobu. Merry Christmas!

                                                                       Mgr.Jana Fersterová

Sametové výročí

S žáky jsme si 14.11. připomněli blížící se výročí 17.listopadu a jeho význam pro současný vývoj v České republice.

Shlédli jsme několik krátkých dobových dokumentů. My učitelé jsme přidali vlastní vzpomínky z revolučního období roku 1989.

Žáky to velice zajímalo a často byli překvapeni tím, jak se v té době žilo.

Společně jsme se zamysleli nad tím, co pro nás znamená slovo svoboda a jak je důležitá.

                                                   Mgr.Jana Dymáčková, Mgr.Jitka Obešlová, Mgr.Jana Fersterová

Jak jsme si připomněli Den vzniku samostatného československého státu

     Dne 21.10.2019 proběhlo na naší škole tematické vyučování u příležitosti oslav 28. října.

Tematického vyučování se zúčastnily děti druhého stupně.  Žáci nejprve shlédli prezentaci

o T.G. Masarykovi, poté si četli ukázky z 1. československého zákona  a porovnávali ho s dnešní

ústavou.

     Následně se děti rozdělily do skupin a plnily úkoly uložené v obálkách, které si každá skupina

vylosovala. V obálkách byl uložen obrazový materiál a odkazy na webové stránky nebo encyklopedie.

Po zpracování úkolů jednotlivé skupiny seznámily ostatní  s informacemi,které na zadané téma

získaly.

     Tematická výuka se dětem líbila. Velmi pozitivní bylo zjištění, že si děti informace, které si sami

vyhledaly, lépe pamatují.    

                                 

                                                                                                                                            Mgr. Jitka Obešlová

Všichni jsme na jedné lodi

17. - 18. 10. 2019 jsme se s dětmi, které navštěvují 1. stupeň ZŠ, v rámci primární prevence, věnovali šikaně. Tyto dva projektové dny jsme nazvali: Jsme na jedné lodi.

Nejprve jsme si vysvětlili pojmy šikana a kyberšikana. Poté jsme shlédli krátké kreslené příběhy dětí z projektu „Práva dětí na křižovatce“.

Děti vyprávěly, kdy se setkaly s různými formami šikany na kmenových školách.

Hovořili jsme o tom, co dělat, na koho se obrátit, kam zavolat o pomoc, pokud se stanou svědky šikany či se samy stanou terčem šikany.

Nakonec si žáci na velký papír nakreslili dům a v něm své místo tak, aby byli všichni spokojeni. Nazvali ho U lázeňáků.

Myslím si, že vzhledem k nadšenému zapojení, se projektové dny dětem líbily.