Zahájení a organizace školního roku 2020/2021

Zahájení a organizace školního roku 2020/2021

25.08.2020

Informace pro rodiče nastupujících žáků

Zahájení školního roku 2020/2021 se koná 01. 09. 2020 (úterý) v 7,30 hod, (žáci, kteří budou ubytováni na internátu, se dostaví dne 31. 08. 2020 v čase od 17:00 do 20:00 hod)

- zahájení školního roku pro žáky 1. ročníků v zasedací místnosti školy (vzhledem k současné epidemiologické situaci a doporučení ministerstva zdravotnictví bude zahájení bez rodičů)

- úvodní slovo ředitele školy Mgr. Bc. Jiřího Kopeckého v 7.30 hod, následuje školení BOZP

- pro žáky 2. a 3. ročníků proběhne zahájení školního roku ve školní jídelně v 7.30 hod, školní rok zahájí Mgr. Jan Perka, následuje školení BOZP

- v 9.30 hod následují třídnické hodiny

- ukončení po 5. vyučovací hodině v 12.05 hod

Od středy 02. 09. 2020 již bude výuka dle rozvrhu.

Poplatek za ubytování a stravu za měsíc září 2020 činí 2640 Kč.

Prosíme o včasné uhrazení plateb (nejpozději do 25. 08. 2020).

Stravné pro neubytované činí 600 Kč, lze uhradit při nástupu do školy.

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech středních školách v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na 8. 2. - 14. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Zpět
obr