Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

16.05.2022

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává SŠ řemesel a ZŠ Hořice, rozhodl v souladu s § 59 a § 165, odst. 2, písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

 

Upozornění:

Upozorňujeme, že dle § 60 školského zákona musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v SŠ řemesel a ZŠ Hořice odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

ZEDNICKÉ PRÁCE                                      PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SŠŘ/60/2022                                             SŠŘ/54/2022

SŠŘ/62/2022                                             SŠŘ/55/2022

                                                                       SŠŘ/59/2022

                                                                                                         

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE       ČALOUNICKÁ VÝROBA

SŠŘ/63/2022                                             SŠŘ/56/2022

SŠŘ/58/2022                                             SŠŘ/64/2022

                                              

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

SŠŘ/57/2022

 

 

 

 

V Hořicích, dne 16. 05. 2022                                        Mgr. Bc. Jiří Kopecký

                                                                                                     ředitel školy

Zpět
obr