Informace pro žáky a rodiče nastupujících žáků

Informace pro žáky a rodiče nastupujících žáků

22.08.2022

Zahájení školního roku 2022/2023 se koná 01. 09. 2022 (čtvrtek) v 7,30 hod, (žáci, kteří budou ubytováni na internátu, se dostaví dne 31. 08. 2022 v čase od 17:00 do 20:00 hod).

- zahájení školního roku pro žáky 1. ročníků v zasedací místnosti školy.

- úvodní slovo ředitele školy Mgr. Bc. Jiřího Kopeckého v 7.30 hod, následuje školení BOZP

- pro žáky 2. a 3. ročníků proběhne zahájení školního roku ve školní jídelně v 7.30 hod, školní rok zahájí Mgr. Jan Perka, následuje školení BOZP

- v 9.30 hod následují třídnické hodiny

- ukončení po 5. vyučovací hodině v 12.05 hod

- od pátku 02. 09. 2022 již bude výuka dle rozvrhu

- poplatek za ubytování a stravu za měsíc září 2022 činí 2 935 Kč (prosíme o úhradu přesné částky)

- prosíme o včasné uhrazení plateb (nejpozději do 25. 08. 2022)

- stravné pro neubytované činí 700 Kč, lze uhradit při nástupu do školy

 

  • vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech středních školách ve čtvrtek 1. září 2022
  • podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022
  • vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023
  • vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023
  • jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023
  • jarní prázdniny začínají v pondělí 27. února do neděle 5. března 2023
  • velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023
  • vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023
  • hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023
  • vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023

Zpět