Vyhodnocení dotazníku k distanční výuce

Vyhodnocení dotazníku k distanční výuce

09.12.2020

 

Počet oslovených respondentů bylo 64.

Do výzkumu nebyli započítáni žáci Praktické školy dvouleté, kteří pracovali na zadaných pracovních listech. Vzhledem k jejich možnostem by pro ně byla online výuka příliš obtížná.

Deset rodin se s vyplněním dotazníku nepodařilo relevantně kontaktovat.

 

53% oslovených zadávání úkolů rozhodně vyhovuje.

44% oslovených zadávání úkolů spíše vyhovuje.

3% oslovených zadávání úkolů spíše nevyhovuje. Respondenti, kteří se vyjádřili negativně, by ocenili zasílání výuky v blocích 2x týdně.

 

89% oslovených odpovědělo, že jim zadávané úkoly emailem vyhovují.

11% oslovených respondentů odpovědělo, že by preferovali jinou formu. 6% z nich by ocenilo distanční výuku přes prostředí MS Teams. 5% prostředí Skype, nebo obdobné.

 

48% oslovených odpovědělo, že jejich technické podmínky jsou vynikající.

22% oslovených odpovědělo, že jejich technické podmínky jsou vyhovující.

22% oslovených odpovědělo, že jejich technické podmínky jsou přijatelné.

8% oslovených odpovědělo, že jejich technické podmínky jsou nevyhovující.

 

16% oslovených odpovědělo, že jim distanční výuka zabere v průměru 1 hodinu denně.

64% oslovených odpovědělo, že jim distanční výuka zabere v průměru 1-2 hodinu denně.

19% oslovených odpovědělo, že jim distanční výuka zabere v průměru 3-4 hodinu denně.

1% oslovených odpovědělo, že jim distanční výuka zabere v průměru 4 a více hodinu denně.

 

92% oslovených odpovědělo, že jim zadávání úkolů přijde jako přiměřené.

8% oslovených odpovědělo, že jim zadávání úkolů přijde obtížné.

 

Závěrem:

Z pohledu zástupce ředitele hodnotím průběh distanční výuky velmi kladně. Po první zkušenosti z jarních měsíců jsme dokázali podchytit drobné problémy, s kterými jsme se v minulém pololetí potýkali.

Účast na distanční výuce si troufnu odhadnout, překročila 95%. Žáci, kteří úkoly neplnili, ať už z technických nebo jiných důvodů, měli možnost následně po uvolnění opatření vše doplnit. Žáci, kteří tak neučinili, byli vyzváni ředitelem školy ke kompletnímu doplnění, jelikož výuka je dle novely ŠZ povinná.

Zvolená forma výuky dle hodnotícího dotazníku byla zvolena vzhledem k možnostem a schopnostem našich žáků velmi dobře.

V případě dalších komplikací a zhoršení epidemiologické situace jsme na distanční výuku velmi dobře připraveni.

Velký dík a obdiv si zaslouží ne jen žáci, ale všichni učitelé, kteří se na distanční výuce podíleli.

 

 

Mgr. Jan Perka             

Zástupce ředitele SŠŘ a ZŠ Hořice

Zpět
obr