Kritéria pro ubytování žáků na internátě SŠŘ a ZŠ , Hořice pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro ubytování žáků na internátě SŠŘ a ZŠ , Hořice pro školní rok 2023/2024

25.05.2023

Při rozhodnutí o ubytování se zohledňují následující kritéria:

 

  • Žáci nastupující do 1. ročníků s nevyhovující dopravní dostupností z místa trvalého bydliště.
  • Žáci se zdravotním znevýhodněním.
  • Žáci navštěvující školu v celotýdenním režimu výuky.
  • Žáci, kteří v uplynulém ubytovacím období respektovali ubytovací řád internátu SŠŘ a ZŠ, Hořice a nedopouštěli se přestupků proti tomuto řádu.
  • Včasné podání přihlášky k ubytování.

K přijetí do ubytovacího zařízení je nutné podat písemnou přihlášku do 22. 6. 2023 o jejím vyřízení se žadatelé do 1. ročníků mohou informovat na webových stránkách školy od 29. 6. 2023. Žáci vyšších ročníků si převezmou písemné rozhodnutí osobně.

Možnosti ubytování jsou dané kapacitou internátu.

Zpět