Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání

08.04.2021

Od 12. 04. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně Ag testy.

Mimořádné opatření MŠMT umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 04. 2021 žákům v oboru vzdělání Praktická škola dvouletá.

Informace a pozvánku na osobní konzultace žáků učebních oborů dostane každý žák individuálně na vědomí telefonicky třídním učitelem.

Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky.

Provoz školní jídelny pro zaměstnance školy a přítomné žáky je obnoven za dodržování veškerých epidemiologických pravidel.

Zpět
obr