PRVNÍ POMOC 27. 5. 2022

PRVNÍ POMOC 27. 5. 2022

02.06.2022

Beseda byla zaměřena na základní znalosti a dovednosti v oblasti každodenní připravenosti poskytnutí první pomoci. Kladen byl důraz především na praktické procvičování první pomoci a obvazové techniky.

Besedu poskytla paní Marcela Harbichová z Českého červeného kříže Jičín.

Zpět
obr obr