INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE

29.08.2022

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 - 1. 9. 2022
Školní rok zahájí Mgr. Jarmila Krausová v 7.45 hod. v tělocvičně školy. Po té třídní učitelky odvedou své žáky do svých tříd, kde proběhne třídnická hodina. Předpokládané ukončení v 11,00 hodin.
Od pátku 2. 9. 2022 bude výuka probíhat dle rozvrhu. 
 
Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Konec 1. pololetí a vysvědčení - 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 27. 2. - 5. 3. 2023
Velikonoční prázdniny - 6. 4. 2023
Konec 2. pololetí a vysvědčení 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. 2023 - 3. 8. 2023
Začátek šk. roku 2023/24  4. 9. 2023

Zpět