Pracovní činnost ve škole

Pracovní činnost ve škole

07.11.2022

Při hodinách pracovních činností jsme zahájili cílený zácvik zvládnutí sebeobslužných činností z oblasti stravování

Zpět
obr obr obr