Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

12.11.2020

Provoz speciálních škol

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

• Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

• Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

• Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

• Školní jídelna je od 18. 11. 2020 v provozu.

https://drive.google.com/file/d/1DKgen-dhEv2VJN6HbKUFP9Ou0PKZJxw4/view

 

Zpět
obr