INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021 DO 10. LEDNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021 DO 10. LEDNA 2021

30.12.2020

Je povolena osobní přítomnost žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Zpět
obr