Jak jsme si připomněli Den vzniku samostatného československého státu

Jak jsme si připomněli Den vzniku samostatného československého státu

21.10.2019

Žáci nejprve shlédli prezentaci

o T.G. Masarykovi, poté si četli ukázky z 1. československého zákona  a porovnávali ho s dnešní

ústavou.

     Následně se děti rozdělily do skupin a plnily úkoly uložené v obálkách, které si každá skupina

vylosovala. V obálkách byl uložen obrazový materiál a odkazy na webové stránky nebo encyklopedie.

Po zpracování úkolů jednotlivé skupiny seznámily ostatní  s informacemi,které na zadané téma

získaly.

     Tematická výuka se dětem líbila. Velmi pozitivní bylo zjištění, že si děti informace, které si sami

vyhledaly, lépe pamatují.    

                                 

                                                                                                                                            Mgr. Jitka Obešlová

Zpět
obr