Všichni jsme na jedné lodi

Všichni jsme na jedné lodi

17.10.2019

Nejprve jsme si vysvětlili pojmy šikana a kyberšikana. Poté jsme shlédli krátké kreslené příběhy dětí z projektu „Práva dětí na křižovatce“.

Děti vyprávěly, kdy se setkaly s různými formami šikany na kmenových školách.

Hovořili jsme o tom, co dělat, na koho se obrátit, kam zavolat o pomoc, pokud se stanou svědky šikany či se samy stanou terčem šikany.

Nakonec si žáci na velký papír nakreslili dům a v něm své místo tak, aby byli všichni spokojeni. Nazvali ho U lázeňáků.

Myslím si, že vzhledem k nadšenému zapojení, se projektové dny dětem líbily.

Zpět
obr