Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

19.05.2021

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává SŠ řemesel a ZŠ Hořice, rozhodl v souladu s § 59 a § 165, odst. 2, písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v souladu s opatřením obecné povahy č.j. MŠMT-43073/2020-3 v platném znění, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

 

Upozornění:

Upozorňujeme, že dle § 60 školského zákona musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v SŠ řemesel a ZŠ Hořice odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

ZEDNICKÉ PRÁCE

SŠŘ/11/2021

SŠŘ/22/2021

SŠŘ/34/2021

SŠŘ/36/2021

SŠŘ/38/2021

SŠŘ/39/2021

SŠŘ/42/2021

SŠŘ/44/2021

 

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SŠŘ/03/2021

SŠŘ/08/2021

SŠŘ/10/2021

SŠŘ/23/2021

SŠŘ/24/2021

SŠŘ/33/2021

SŠŘ/41/2021

SŠŘ/43/2021

SŠŘ/46/2021

SŠŘ/47/2021

SŠŘ/49/2021

 

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

SŠŘ/09/2021

SŠŘ/26/2021

SŠŘ/29/2021

SŠŘ/48/2021

 

BRAŠNÁŘSKÉ A SEDLÁŘSKÉ PRÁCE

SŠŘ/13/2021

SŠŘ/14/2021

SŠŘ/15/2021

SŠŘ/16/2021

SŠŘ/27/2021

SŠŘ/37/2021

 

ČALOUNICKÁ VÝROBA

SŠŘ/04/2021

SŠŘ/07/2021

SŠŘ/12/2021

 

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

SŠŘ/05/2021

SŠŘ/06/2021

SŠŘ/17/2021

SŠŘ/19/2021

SŠŘ/20/2021

SŠŘ/25/2021

SŠŘ/28/2021

SŠŘ/30/2021

SŠŘ/31/2021

SŠŘ/35/2021

SŠŘ/45/2021

 

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

SŠŘ/18/2021

SŠŘ/32/2021

 

V Hořicích, dne 19. 05. 2021

Mgr. Bc. Jiří Kopecký

ředitel školy     

Zpět
obr