ZŠ Husova

Chci se dozvědět více

Základní škola, Husova 11, Hořice

Základní škola Hořice, Husova 11 je školou zřízenou dle § 16, odst. 9, Školského zákona, která poskytuje výchovu a vzdělávání žákům s lehkým i těžkým zdravotním a mentálním postižením,  autismem a více vadami. Jejím primárním cílem je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Základní škola je umístěna ve středu města v historické bezbariérové budově ve vlastnictví Města Hořice. Výhodná je blízkost autobusového nádraží pro dojíždějící žáky. Stravování pro žáky je zajištěno v nedaleké školní jídelně Střední školy řemesel. 

Výchova a vzdělávání žáků jsou organizovány tak, aby byly respektovány všechny individuální zvláštnosti žáků, ale také pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečnostní požadavky. Žáci jsou vzděláváni s využitím speciálních vzdělávacích metod. Výuku zajišťují speciální pedagogové, v případě nutnosti s podporou asistenta pedagoga.  Základní škola má 9 ročníků, úspěšný absolvent získává základní vzdělání.  Pro zařazení žáka do školy je nezbytná žádost rodičů (zákonných zástupců) a doporučení speciálně pedagogického centra. 

Více o nás

Základní škola speciální

Základní škola speciální je součástí Základní školy. Posláním základní školy speciální je poskytování výchovné, vzdělávací, rehabilitační a sociální péče žákům s těžšími formami mentálního, tělesného či kombinovaného postižení. Cílem vzdělávání je především zvládnout základy čtení, psaní a počítání a rozvoj zručnosti. Celý výchovně-vzdělávací proces je organizován s maximálním ohledem na individuální potřeby žáka. V případě potřeby zpracováváme individuální vzdělávací plány, spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem, snažíme se vytvářet pro žáky vstřícné, klidné ale i podnětné prostředí. 

Výuku zajišťují speciální pedagogové s podporou asistentů pedagoga a využitím moderních interaktivních výukových metod včetně ICT. Výuka je metodicky pestrá, zahrnující všechny oblasti rozvoje osobnosti žáka včetně rehabilitace. 
Základní škola speciální má 10 deset ročníků povinné školní docházky. Žáci jsou hodnoceni širším slovním hodnocením. Absolvováním získávají základy vzdělání. 
Pro zařazení žáka do školy je nezbytná žádost rodičů (zákonných zástupců) a doporučení speciálně pedagogického centra.

Více o nás

Školní družina

Je součástí Základní školy. V době mimo vyučování je činnost zaměřena na smysluplné prožívání volného času, rozvoj vloh a schopnosti žáků, relaxaci a rehabilitaci formou her a zájmových činností v herně, na hřišti či zahradě. 

Organizace školního roku 2020/2021

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 - 1. 9. 2022
Školní rok zahájí Mgr. Jarmila Krausová v 7.45 hod. v tělocvičně školy. Po té třídní učitelky odvedou své žáky do svých tříd, kde proběhne třídnická hodina. Předpokládané ukončení v 11,00 hodin.
Od pátku 2. 9. 2022 bude výuka probíhat dle rozvrhu. 
 
Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Konec 1. pololetí a vysvědčení - 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 27. 2. - 5. 3. 2023
Velikonoční prázdniny - 6. 4. 2023
Konec 2. pololetí a vysvědčení 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. 2023 - 3. 8. 2023
Začátek šk. roku 2023/24  4. 9. 2023

Aktuality

obr
04.06.2023

Dětský den u ÍČKA

Den dětí si naše děti užily v Městském informačním centru v Hořicích, kde si zasoutěžily v hodu na…

Číst více
obr
04.06.2023

Proměny v sochařství - Městské muzeum v Hořicích

Dne 31.5. 2023 se žáci naší školy zapojili do akce Proměny v sochařství v Městském muzeu v Hořicích…

Číst více
obr
04.06.2023

ŠD 1. 6. 2023 Mezinárodní den dětí

A je to tady. Mezinárodní den dětí nevymizel z našich kalendářů ani letos. Svátek dětí,…

Číst více
obr
31.05.2023

Taneční vystoupení 30. 05. 2023

Dům kultury Koruna-Obchodní dům Melodie V úterý všichni žáci naší školy shlédli taneční…

Číst více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ

Výchovný poradce

Mgr. Věra Tauchmanová

Konzultační hodiny: Pondělí 10.30 - 12.00 hod.,

Indviduální konzultace: dle dohody

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Dymáčková

Konzultační hodiny: Čtvrtek 7.45 – 9.15 hod.,

Indviduální konzultace: dle dohody

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC

Mgr. Věra Tauchmanová

Pracovník pověřený oblastí environmentální výchovy

Mgr. Jarmila Luštická

Koordinátor ŠVP

Mgr. Jana Hanzlíková

Zástupce vedení školy

Mgr. Jarmila Krausová

Učitelé

 • TřídaRočníkTřídní učitel
 • II.

  4., 5., 6., 7., 8., 10. S, 5. SR

  Mgr. Věra Tauchmanová

 • II.

  1., 2., 3., 5. Z, 2., 7., 8 S

  Mgr. Jarmila Luštická

 • III.

  6., 8., 9. Z, 10. S

  Mgr. Jana Hanzlíková

 • Mgr. Tereza Kafková

 • TřídaJméno
 • I.

  Ilona Chmelíková

 • II.

  Markéta Kokošínová

 • II.

  Iveta Vítová

 • I.

  Zdena Černochová

 • TřídaJméno
 • Mgr. Jitka Svobodová

 • Učitelé
  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • II.

   4., 5., 6., 7., 8., 10. S, 5. SR

   Mgr. Věra Tauchmanová

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • II.

   1., 2., 3., 5. Z, 2., 7., 8 S

   Mgr. Jarmila Luštická

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • III.

   6., 8., 9. Z, 10. S

   Mgr. Jana Hanzlíková

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • Mgr. Tereza Kafková

  Asistenti pedagoga
  • TřídaJméno
  • I.

   Ilona Chmelíková

  • TřídaJméno
  • II.

   Markéta Kokošínová

  • TřídaJméno
  • II.

   Iveta Vítová

  • TřídaJméno
  • I.

   Zdena Černochová

  Vychovatelé školní družiny
  • TřídaJméno
  • Mgr. Jitka Svobodová

Vedení školy

Dokumenty ke stažení

Dokument 1