ZŠ Husova

Chci se dozvědět více

Základní škola, Husova 11, Hořice

Základní škola Hořice, Husova 11 je školou zřízenou dle § 16, odst. 9, Školského zákona, která poskytuje výchovu a vzdělávání žákům s lehkým i těžkým zdravotním a mentálním postižením,  autismem a více vadami. Jejím primárním cílem je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Základní škola je umístěna ve středu města v historické bezbariérové budově ve vlastnictví Města Hořice. Výhodná je blízkost autobusového nádraží pro dojíždějící žáky. Stravování pro žáky je zajištěno v nedaleké školní jídelně Střední školy řemesel. 

Výchova a vzdělávání žáků jsou organizovány tak, aby byly respektovány všechny individuální zvláštnosti žáků, ale také pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečnostní požadavky. Žáci jsou vzděláváni s využitím speciálních vzdělávacích metod. Výuku zajišťují speciální pedagogové, v případě nutnosti s podporou asistenta pedagoga.  Základní škola má 9 ročníků, úspěšný absolvent získává základní vzdělání.  Pro zařazení žáka do školy je nezbytná žádost rodičů (zákonných zástupců) a doporučení speciálně pedagogického centra. 

Více o nás

Základní škola speciální

Základní škola speciální je součástí Základní školy. Posláním základní školy speciální je poskytování výchovné, vzdělávací, rehabilitační a sociální péče žákům s těžšími formami mentálního, tělesného či kombinovaného postižení. Cílem vzdělávání je především zvládnout základy čtení, psaní a počítání a rozvoj zručnosti. Celý výchovně-vzdělávací proces je organizován s maximálním ohledem na individuální potřeby žáka. V případě potřeby zpracováváme individuální vzdělávací plány, spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem, snažíme se vytvářet pro žáky vstřícné, klidné ale i podnětné prostředí. 

Výuku zajišťují speciální pedagogové s podporou asistentů pedagoga a využitím moderních interaktivních výukových metod včetně ICT. Výuka je metodicky pestrá, zahrnující všechny oblasti rozvoje osobnosti žáka včetně rehabilitace. 
Základní škola speciální má 10 deset ročníků povinné školní docházky. Žáci jsou hodnoceni širším slovním hodnocením. Absolvováním získávají základy vzdělání. 
Pro zařazení žáka do školy je nezbytná žádost rodičů (zákonných zástupců) a doporučení speciálně pedagogického centra.

Více o nás

Školní družina

Je součástí Základní školy. V době mimo vyučování je činnost zaměřena na smysluplné prožívání volného času, rozvoj vloh a schopnosti žáků, relaxaci a rehabilitaci formou her a zájmových činností v herně, na hřišti či zahradě. 

Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2021/2022 se koná 01. 09. 2021 (středa)

Dle usnesení vlády ze dne 16. srpna 2021 proběhne testování ve školách 1. září, 6. září a 9. září 2021.

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech středních školách ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Jičín: 21. 2. - 27. 2. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Aktuality

obr
24.05.2022

3D KINO v naší škole

V pátek 20.5. 2022 v naší škole děti měly možnost vidět promítání 3D KINA. Seznámily se se zrodem a…

Číst více
obr
20.05.2022

Pravěký archeokoutek

Ve čtvrtek 19.5. 2022 se naše škola vypravila do Miletína, kde na zahradě ZŠ K.J. Erbena vznikl…

Číst více
obr
13.05.2022

Dům kultury Koruna

Dne 10. 5. 2022 všechny děti ze ZŠ Husova navštívily taneční představení, které nastudovali žáci ze…

Číst více
obr
09.05.2022

Školní družina - Den matek - druhá květnová neděle patří našim maminkám

Maminka nám dala život, byla a je naší učitelkou, vychovatelkou, nejlepší kamarádkou, rádkyní, …

Číst více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ

Výchovný poradce

Mgr. Věra Tauchmanová

Konzultační hodiny: úterý 12.00 - 13.15, pátek 12.15 - 13.00

Indviduální konzultace: dle dohody

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Dymáčková

Konzultační hodiny: úterý 8.00 - 9.00, úterý 12.15 - 13.15

Indviduální konzultace: dle dohody

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC

Mgr. Věra Tauchmanová

Pracovník pověřený oblastí environmentální výchovy

Mgr. Jarmila Luštická

Koordinátor ŠVP

Mgr. Jana Hanzlíková

Zástupce vedení školy

Mgr. Jarmila Krausová

Učitelé

 • TřídaRočníkTřídní učitel
 • II.

  1, 4, 5 Z. 1, 8 S

  Mgr. Věra Tauchmanová

 • I.

  4,5,6,7,9 S

  Mgr. Jarmila Luštická

 • III.

  7, 8 Z, 9, 10 S

  Mgr. Jana Hanzlíková

 • Mgr. Tereza Kafková

 • TřídaJméno
 • I.

  Ilona Chmelíková

 • II.

  Markéta Kokošínová

 • I.

  Iveta Vítová

 • TřídaJméno
 • Mgr. Jitka Svobodová

 • Učitelé
  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • II.

   1, 4, 5 Z. 1, 8 S

   Mgr. Věra Tauchmanová

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • I.

   4,5,6,7,9 S

   Mgr. Jarmila Luštická

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • III.

   7, 8 Z, 9, 10 S

   Mgr. Jana Hanzlíková

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • Mgr. Tereza Kafková

  Asistenti pedagoga
  • TřídaJméno
  • I.

   Ilona Chmelíková

  • TřídaJméno
  • II.

   Markéta Kokošínová

  • TřídaJméno
  • I.

   Iveta Vítová

  Vychovatelé školní družiny
  • TřídaJméno
  • Mgr. Jitka Svobodová

Vedení školy

Dokumenty ke stažení

Dokument 1