ZŠ Husova

Chci se dozvědět více

Základní škola, Husova 11, Hořice

Základní škola Hořice, Husova 11 je školou zřízenou dle § 16, odst. 9, Školského zákona, která poskytuje výchovu a vzdělávání žákům s lehkým i těžkým zdravotním a mentálním postižením,  autismem a více vadami. Jejím primárním cílem je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Základní škola je umístěna ve středu města v historické bezbariérové budově ve vlastnictví Města Hořice. Výhodná je blízkost autobusového nádraží pro dojíždějící žáky. Stravování pro žáky je zajištěno v nedaleké školní jídelně Střední školy řemesel. 

Výchova a vzdělávání žáků jsou organizovány tak, aby byly respektovány všechny individuální zvláštnosti žáků, ale také pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečnostní požadavky. Žáci jsou vzděláváni s využitím speciálních vzdělávacích metod. Výuku zajišťují speciální pedagogové, v případě nutnosti s podporou asistenta pedagoga.  Základní škola má 9 ročníků, úspěšný absolvent získává základní vzdělání.  Pro zařazení žáka do školy je nezbytná žádost rodičů (zákonných zástupců) a doporučení speciálně pedagogického centra. 

Více o nás

Základní škola speciální

Základní škola speciální je součástí Základní školy. Posláním základní školy speciální je poskytování výchovné, vzdělávací, rehabilitační a sociální péče žákům s těžšími formami mentálního, tělesného či kombinovaného postižení. Cílem vzdělávání je především zvládnout základy čtení, psaní a počítání a rozvoj zručnosti. Celý výchovně-vzdělávací proces je organizován s maximálním ohledem na individuální potřeby žáka. V případě potřeby zpracováváme individuální vzdělávací plány, spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem, snažíme se vytvářet pro žáky vstřícné, klidné ale i podnětné prostředí. 

Výuku zajišťují speciální pedagogové s podporou asistentů pedagoga a využitím moderních interaktivních výukových metod včetně ICT. Výuka je metodicky pestrá, zahrnující všechny oblasti rozvoje osobnosti žáka včetně rehabilitace. 
Základní škola speciální má 10 deset ročníků povinné školní docházky. Žáci jsou hodnoceni širším slovním hodnocením. Absolvováním získávají základy vzdělání. 
Pro zařazení žáka do školy je nezbytná žádost rodičů (zákonných zástupců) a doporučení speciálně pedagogického centra.
 

Více o nás

Školní družina

Je součástí Základní školy. V době mimo vyučování je činnost zaměřena na smysluplné prožívání volného času, rozvoj vloh a schopnosti žáků, relaxaci a rehabilitaci formou her a zájmových činností v herně, na hřišti či zahradě. 

Organizace školního roku 2020/2021

Organizace

Ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
  Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto 3. 2. - 9. 2. 2020

Aktuality

obr
18.05.2020

INFORMACE PRO RODIČE

Mimořádné opatřením MZDR ČR ze dne 25. 5. 2020 a Metodickým pokynem MŠMT ze dne 27. 5. 2020

Číst více
obr
06.04.2020

Den otevřených dveří

SŠŘ a ZŠ Hořice Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří!

Číst více
obr
25.02.2020

Radovanovy Radovánky

V úterý 25. 2. 2020, se mladší žáci naší školy zúčastnili divadelního představení Radovanovy…

Číst více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ

Výchovný poradce

Mgr. Věra Tauchmanová

Konzultační hodiny: úterý 13.00 - 13.45, čtvrtek 07.30 - 08.15

Indviduální konzultace: dle dohody

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Dymáčková

Konzultační hodiny: úterý 13.00 - 14.30,

Indviduální konzultace: dle dohody

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC

Mgr. Věra Tauchmanová

Pracovník pověřený oblastí environmentální výchovy

Mgr. Jarmila Luštická

Koordinátor ŠVP

Mgr. Jana Hanzlíková

Zástupce vedení školy

Mgr. Jarmila Krausová

Učitelé

 • TřídaRočníkTřídní učitel
 • I.

  3. Z, 2., 3., 5., 7., S I. díl 2., 8., S II. díl

  Mgr. Tauchmanová Věra

 • II.

  3., 5., 9., Z, 5., 6., 7., 8., 9., S

  Mgr. Luštická Jarmila

 • III.

  5., 6., 8., 9. Z

  Mgr. Hanzlíková Jana

 • TřídaJméno
 • I.

  Chmelíková Ilona

 • I.

  Kokošínová Markéta

 • II.

  Vítová Iveta

 • II.

  Benetková Andrea

 • TřídaJméno
 • I. II. III.

  Mgr. Jarmila Luštická

 • Učitelé
  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • I.

   3. Z, 2., 3., 5., 7., S I. díl 2., 8., S II. díl

   Mgr. Tauchmanová Věra

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • II.

   3., 5., 9., Z, 5., 6., 7., 8., 9., S

   Mgr. Luštická Jarmila

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • III.

   5., 6., 8., 9. Z

   Mgr. Hanzlíková Jana

  Asistenti pedagoga
  • TřídaJméno
  • I.

   Chmelíková Ilona

  • TřídaJméno
  • I.

   Kokošínová Markéta

  • TřídaJméno
  • II.

   Vítová Iveta

  • TřídaJméno
  • II.

   Benetková Andrea

  Vychovatelé školní družiny
  • TřídaJméno
  • I. II. III.

   Mgr. Jarmila Luštická

Vedení školy

 • PoziceJménoEmail
 • Ředitel

  Mgr. Bc. Jiří Kopecký

  reditel@ouhorice.cz

 • Zástupce ředitele ZŠ

  Mgr. Jarmila Krausová

 • PoziceJménoEmail
 • Zástupce ředitele ZŠ

  Mgr. Jarmila Krausová

Dokumenty ke stažení

Dokument 1