ZŠ Husova

Chci se dozvědět více

Základní škola, Husova 11, Hořice

Základní škola Hořice, Husova 11 je školou zřízenou dle § 16, odst. 9, Školského zákona, která poskytuje výchovu a vzdělávání žákům s lehkým i těžkým zdravotním a mentálním postižením,  autismem a více vadami. Jejím primárním cílem je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Základní škola je umístěna ve středu města v historické bezbariérové budově ve vlastnictví Města Hořice. Výhodná je blízkost autobusového nádraží pro dojíždějící žáky. Stravování pro žáky je zajištěno v nedaleké školní jídelně Střední školy řemesel. 

Výchova a vzdělávání žáků jsou organizovány tak, aby byly respektovány všechny individuální zvláštnosti žáků, ale také pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečnostní požadavky. Žáci jsou vzděláváni s využitím speciálních vzdělávacích metod. Výuku zajišťují speciální pedagogové, v případě nutnosti s podporou asistenta pedagoga.  Základní škola má 9 ročníků, úspěšný absolvent získává základní vzdělání.  Pro zařazení žáka do školy je nezbytná žádost rodičů (zákonných zástupců) a doporučení speciálně pedagogického centra. 

Více o nás

Základní škola speciální

Základní škola speciální je součástí Základní školy. Posláním základní školy speciální je poskytování výchovné, vzdělávací, rehabilitační a sociální péče žákům s těžšími formami mentálního, tělesného či kombinovaného postižení. Cílem vzdělávání je především zvládnout základy čtení, psaní a počítání a rozvoj zručnosti. Celý výchovně-vzdělávací proces je organizován s maximálním ohledem na individuální potřeby žáka. V případě potřeby zpracováváme individuální vzdělávací plány, spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem, snažíme se vytvářet pro žáky vstřícné, klidné ale i podnětné prostředí. 

Výuku zajišťují speciální pedagogové s podporou asistentů pedagoga a využitím moderních interaktivních výukových metod včetně ICT. Výuka je metodicky pestrá, zahrnující všechny oblasti rozvoje osobnosti žáka včetně rehabilitace. 
Základní škola speciální má 10 deset ročníků povinné školní docházky. Žáci jsou hodnoceni širším slovním hodnocením. Absolvováním získávají základy vzdělání. 
Pro zařazení žáka do školy je nezbytná žádost rodičů (zákonných zástupců) a doporučení speciálně pedagogického centra.

Více o nás

Školní družina

Je součástí Základní školy. V době mimo vyučování je činnost zaměřena na smysluplné prožívání volného času, rozvoj vloh a schopnosti žáků, relaxaci a rehabilitaci formou her a zájmových činností v herně, na hřišti či zahradě. 

Organizace školního roku 2020/2021

Organizace

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v základních školách v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na 8. 2. - 14. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Aktuality

obr
06.05.2021

Jaro na školní zahradě

Jaro začalo i u nás na školní zahradě. Sluníčko nám svítí do oken, tak jsme toho využili. Začali…

Číst více
obr
05.05.2021

Stopovaná 30. 5. 2021

Čarodějnice mají rej 30. dubna, a to hlavně k večeru, když se přiblíží noc. Naše čarodějnice Agáta…

Číst více
obr
03.05.2021

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Dne 30.4.2021 probíhal v naší škole projekt Finanční gramotnost. Každá třída dostala mapu, na které…

Číst více
obr
30.04.2021

PREVENCE ÚRAZŮ 28. 4. 2021

Primární prevence si klade za cíl zabránit co nejvíce rizikovému chování a předcházet úrazům. Cílem…

Číst více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ

Výchovný poradce

Mgr. Věra Tauchmanová

Konzultační hodiny: úterý 9.40 - 10.30, čtvrtek 10.30 - 11.30

Indviduální konzultace: dle dohody

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Dymáčková

Konzultační hodiny: úterý 12.15 - 13.15, pátek 7.30 - 8.30

Indviduální konzultace: dle dohody

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC

Mgr. Věra Tauchmanová

Pracovník pověřený oblastí environmentální výchovy

Mgr. Jarmila Luštická

Koordinátor ŠVP

Mgr. Jana Hanzlíková

Zástupce vedení školy

Mgr. Jarmila Krausová

Učitelé

 • TřídaRočníkTřídní učitel
 • II.

  6., 7., 8., 9., 10. S

  Mgr. Věra Tauchmanová

 • I.

  3., 4. , 5. S, 4. Z

  Mgr. Jarmila Luštická

 • III.

  6., 7., 9. Z

  Mgr. Jana Hanzlíková

 • Mgr. Tereza Kafková

 • TřídaJméno
 • I.

  Ilona Chmelíková

 • I.

  Markéta Kokošínová

 • II.

  Iveta Vítová

 • TřídaJméno
 • Mgr. Jarmila Luštická

 • Mgr. Tereza Kafková

 • Mgr. Věra Touchmanová

 • Učitelé
  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • II.

   6., 7., 8., 9., 10. S

   Mgr. Věra Tauchmanová

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • I.

   3., 4. , 5. S, 4. Z

   Mgr. Jarmila Luštická

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • III.

   6., 7., 9. Z

   Mgr. Jana Hanzlíková

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • Mgr. Tereza Kafková

  Asistenti pedagoga
  • TřídaJméno
  • I.

   Ilona Chmelíková

  • TřídaJméno
  • I.

   Markéta Kokošínová

  • TřídaJméno
  • II.

   Iveta Vítová

  Vychovatelé školní družiny
  • TřídaJméno
  • Mgr. Jarmila Luštická

  • TřídaJméno
  • Mgr. Tereza Kafková

  • TřídaJméno
  • Mgr. Věra Touchmanová

Vedení školy

Dokumenty ke stažení

Dokument 1