ZŠ Husova

Chci se dozvědět více

Základní škola, Husova 11, Hořice

Základní škola Hořice, Husova 11 je školou zřízenou dle § 16, odst. 9, Školského zákona, která poskytuje výchovu a vzdělávání žákům s lehkým i těžkým zdravotním a mentálním postižením,  autismem a více vadami. Jejím primárním cílem je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Základní škola je umístěna ve středu města v historické bezbariérové budově ve vlastnictví Města Hořice. Výhodná je blízkost autobusového nádraží pro dojíždějící žáky. Stravování pro žáky je zajištěno v nedaleké školní jídelně Střední školy řemesel. 

Výchova a vzdělávání žáků jsou organizovány tak, aby byly respektovány všechny individuální zvláštnosti žáků, ale také pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečnostní požadavky. Žáci jsou vzděláváni s využitím speciálních vzdělávacích metod. Výuku zajišťují speciální pedagogové, v případě nutnosti s podporou asistenta pedagoga.  Základní škola má 9 ročníků, úspěšný absolvent získává základní vzdělání.  Pro zařazení žáka do školy je nezbytná žádost rodičů (zákonných zástupců) a doporučení speciálně pedagogického centra. 

Více o nás

Základní škola speciální

Základní škola speciální je součástí Základní školy. Posláním základní školy speciální je poskytování výchovné, vzdělávací, rehabilitační a sociální péče žákům s těžšími formami mentálního, tělesného či kombinovaného postižení. Cílem vzdělávání je především zvládnout základy čtení, psaní a počítání a rozvoj zručnosti. Celý výchovně-vzdělávací proces je organizován s maximálním ohledem na individuální potřeby žáka. V případě potřeby zpracováváme individuální vzdělávací plány, spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem, snažíme se vytvářet pro žáky vstřícné, klidné ale i podnětné prostředí. 

Výuku zajišťují speciální pedagogové s podporou asistentů pedagoga a využitím moderních interaktivních výukových metod včetně ICT. Výuka je metodicky pestrá, zahrnující všechny oblasti rozvoje osobnosti žáka včetně rehabilitace. 
Základní škola speciální má 10 deset ročníků povinné školní docházky. Žáci jsou hodnoceni širším slovním hodnocením. Absolvováním získávají základy vzdělání. 
Pro zařazení žáka do školy je nezbytná žádost rodičů (zákonných zástupců) a doporučení speciálně pedagogického centra.

Více o nás

Školní družina

Je součástí Základní školy. V době mimo vyučování je činnost zaměřena na smysluplné prožívání volného času, rozvoj vloh a schopnosti žáků, relaxaci a rehabilitaci formou her a zájmových činností v herně, na hřišti či zahradě. 

 

 

 

Organizace školního roku 2023/2024

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24 v pondělí 4. 9. 2023

 

Školní rok zahájí Mgr. Jarmila Krausová v 7.45 hod. v tělocvičně školy. Po té třídní učitelky odvedou své žáky do svých tříd, kde proběhne třídnická hodina. Předpokládané ukončení v 11,00 hodin.

Od úterý 5. 9. 2023 bude výuka probíhat dle rozvrhu. 

 

Podzimní prázdniny ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. 12. 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

Vysvědčeníhodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024

Jednodenní pololetní prázdniny v pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny připadají na 4. – 10. března 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny trvají od 29. června do 1. září 2024

 

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

Aktuality

obr
20.05.2024

Zdravá 5

V pátek  17. 5. 2024 navštívila naši školu  Mgr. Radka Drobná, lektorka Zdravé 5.…

Číst více
obr
17.05.2024

Zahradnictví Fikar

Dopolední vycházku si I. třída zpříjemnila návštěvou zahradnictví Fikar. Prohlédli jsme si květiny,…

Číst více
obr
17.05.2024

Chovatelský den

Ve čtvrtek  jsme navštívili Chovatelský den na hořickém školním statku. Děti si opravdu…

Číst více
obr
03.05.2024

OSLAVA ČARODĚJNIC

Tak jako každý rok, i letos jsme si čarodějnický rej užili v kostýmech a s buřty v břiše.

Číst více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ

Výchovný poradce

Mgr. Věra Tauchmanová

Konzultační hodiny: Pondělí 11,20 - 13,00 hod.,

Indviduální konzultace: dle dohody

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Dymáčková

Konzultační hodiny: Čtvrtek 7.45 – 9.15 hod.,

Indviduální konzultace: dle dohody

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC

Mgr. Věra Tauchmanová

Pracovník pověřený oblastí environmentální výchovy

Mgr. Jarmila Luštická

Koordinátor ŠVP

Mgr. Jana Hanzlíková

Zástupce vedení školy

Mgr. Jarmila Krausová

Učitelé

 • TřídaRočníkTřídní učitel
 • I.

  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, S, 6 SR

  Mgr. Věra Tauchmanová

 • II.

  1, 2, 3, Z

  Mgr. Jarmila Luštická

 • III.

  6, 7, 9, Z

  Mgr. Jana Hanzlíková

 • Mgr. Julie Šedivá

 • TřídaJméno
 • I.

  Jana Svobodová

 • I.

  Markéta Kokošínová

 • II.

  Iveta Vítová

 • I.

  Kateřina Hajtman, DiS

 • TřídaJméno
 • Ing. Laura Kaválková

 • Učitelé
  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • I.

   1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, S, 6 SR

   Mgr. Věra Tauchmanová

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • II.

   1, 2, 3, Z

   Mgr. Jarmila Luštická

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • III.

   6, 7, 9, Z

   Mgr. Jana Hanzlíková

  • TřídaRočníkTřídní učitel
  • Mgr. Julie Šedivá

  Asistenti pedagoga
  • TřídaJméno
  • I.

   Jana Svobodová

  • TřídaJméno
  • I.

   Markéta Kokošínová

  • TřídaJméno
  • II.

   Iveta Vítová

  • TřídaJméno
  • I.

   Kateřina Hajtman, DiS

  Vychovatelé školní družiny
  • TřídaJméno
  • Ing. Laura Kaválková

Vedení školy

Dokumenty ke stažení

Školní řád