Druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku 2021/2022

Druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku 2021/2022

19.05.2021

Druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2021/2022 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na pátek 4. 6. 2021.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 2. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 2. 6. 2021 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

0

33-56-E/01

Čalounická výroba

11

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

10

75-41-E/01

Pečovatelské služby

3

36-57-E/01

Zednické práce

6

41-51-E/01

Zemědělské práce

3

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

12

 

Kritéria přijímacího řízení:

  •  Ukončení povinné školní docházky.
  •  Průměrný prospěch z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.
  •  Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání

Zpět
obr