Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

04.06.2021

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává SŠ řemesel a ZŠ Hořice, rozhodl v souladu s § 59 a § 165, odst. 2, písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v souladu s opatřením obecné povahy č.j. MŠMT-43073/2020-3 v platném znění, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

 

Upozornění:

Upozorňujeme, že dle § 60 školského zákona musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v SŠ řemesel a ZŠ Hořice odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

ZEDNICKÉ PRÁCE                                      PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SŠŘ/72/2021                                             SŠŘ/69/2021

                                                                       SŠŘ/70/2021

                                                                       SŠŘ/52/2021

                                                                                                         

ČALOUNICKÁ VÝROBA                           ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

SŠŘ/54/2021                                             SŠŘ/57/2021

SŠŘ/56/2021                                             SŠŘ/55/2021

SŠŘ/58/2021                                             SŠŘ/71/2021

SŠŘ/62/2021

 

 

V Hořicích, dne 04. 06. 2021                                        Mgr. Bc. Jiří Kopecký

                                                                                                     ředitel školy

Zpět
obr