Sportovní den, prevence sociálně patologických jevů a návštěva hořických muzeí

Sportovní den, prevence sociálně patologických jevů a návštěva hořických muzeí

29.06.2021

Ve dnech 22. - 24. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastnili sportovně-kulturně-preventivního programu. Program byl zaměřen na turistiku, sportovní hry, návštěvu hořických muzeí a preventivní přednášky na vybraná témata týkající se problematiy šikany, domácího násilí, dopravní výchova, poruchy příjmu potravy a další závažnou problematiku týkající se dětí a mládeže.

Zpět
obr obr obr obr