Exkurze kam se podíváš

Exkurze kam se podíváš

18.03.2022

Dne 7.3.2022 se žáci všech ročníků oboru zemědělské práce v rámci odborného výcviku zúčastnili exkurze do firmy CEREA a.s., a to do velkokapacitního skladu obilí v Kocbeřích.

Dozvěděli se, že se sklad skládá z příjmové laboratoře a váhy. Obilí zde zváží, odeberou vzorky a určí, kam se obilí uskladní. Obilí se vozí přímo od kombajnu, proto se musí vyčistit na čističce a v případě, že vlhkost obilí je vyšší než 14 %, tak se musí usušit v plynové sušárně. Když obilí splňuje podmínky pro skladování (čistota obilí a vlhkost obilí do 14 %), obilí se uskladní v silu. To se skládá z osmi velkokapacitních buněk, do kterých se vejde celkem 10.000 tun obilí. V průběhu skladování se neustále provádí kontrola kvality skladovaného obilí, aby nedošlo ke ztrátě kvality obilí.

Při vyskladňování se opět musí z každé dodávky vzít vzorky a provést rozbor, aby nedošlo k prodeji nekvalitního obilí, což se dobu provozu skladu (30let) ještě nestalo.

Exkurze byla pro žáky velkým přínosem.

 

Dne 8.3.2022 se naši farmáři zúčastnili exkurze v Zemědělské společnosti SVOBODNÉ a.s. se sídlem v Havlovicích.

Tato společnost hospodaří na 925 ha, z toho 350 ha orné půdy. Hlavní její činností je živočišná výroba se zaměřením na výrobu mléka. V základním stádu je 276 dojnic s užitkovostí 25,06 l.

Dále byly k vidění stáje, kde hlavní zootechnik dopodrobna žákům vysvětlil vše od narození telete, jeho ošetření po porodu až po zařazení do stáda, případně výkrmu. K dojení používají rybinovou dojírnu. Každý týden se narodí v průměru patnáct telat.

Exkurze byla pro všechny žáky velkým přínosem, jelikož viděli a slyšeli, jak výroba probíhá ve skutečnosti. Získané zkušenosti mohou využít při studiu jejich oboru, ale i v budoucím povolání.

 

Dne 9.3.2022 navštívili naši farmáři z 1. ročníku v rámci odborného výcviku centrální hnojiště ZD Miletín. Byli zde seznámeni s parametry hnojiště a jeho využitím včetně zabezpečení proti znečištění okolí, a to hlavně povrchových a spodních vod.

Pak se připojili žáci 2. a 3. ročníků a navštívili jsme ZD Nechanice, kde je bioplynová elektrárna.  Názorně jim zde bylo předvedeno zpracování biosložek až po výrobu elektřiny.

Žáci opět viděli realitu přímo v praxi, a tím získali další poznatky jak ke studiu, tak do dalšího života.

Zpět
obr obr obr