Výuka všech ročníků-nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020

Výuka všech ročníků-nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020

25.05.2020

Vážení žáci a rodiče,

 

S ohledem na nařízení Ministerstva zdravotnictví o mimořádném opatření ze dne 25. 5. 2020 Vám sděluji:

 

Od 8. 6. 2020 je možné za účelem konání konzultací, třídnických hodin a praktického vyučování navštěvovat školu za podmínek dodržení hygienických opatření stanovených nařízením vlády z důvodu epidemiologických rizik proti šíření COVID-19

 

        Ředitel školy rozhodl po zvážení místních podmínek v souladu s nařízením vlády následovně:

 

            1) žáci 3. ročníků se mohou nadále účastnit přípravy k vykonání závěrečné zkoušky v budově školy a pracovištích praktické výuky dle stanoveného rozpisu a respektování všech protiepidemiologických opatření.

 

Rozvrh třídy: 1. 6. – 8. 6. 2020

 

Zedníci

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

Úterý

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

Středa

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

Čtvrtek

OV - ŠT

OV - ŠT

TEC – LOK

MA – LOK

OK - LOK

Pátek

TEC – VE

TEC – VE

PB –VE

PB – VE

PB - VE

Pondělí

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

OdV – LOK/VE

TH - VE

 

 

 

Pečovatelé

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

OdV - VON

OdV - VON

OdV - VON

OdV - VON

OdV - VON

Úterý

OV - SK

OV - SK

PrP - VON

PrP - VON

PrP - VON

Středa

OdV - ŠN

OdV - ŠN

OdV - ŠN

OdV - ŠN

OdV - ŠN

Čtvrtek

PEČ - ŠN

PEČ - ŠN

PEČ - ŠN

PEČ - ŠN

PEČ - ŠN

Pátek

OdV - VON

OdV - VON

OdV - VON

OdV - VON

OdV - VON

Pondělí

OdV - VON

OdV - VON

OdV - VON

OdV - VON

TH - ŠN

 

 

 

Malíři

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

ODV – SCH/GE

ODV – SCH/GE

ODV – SCH/GE

ODV – SCH/GE

ODV – SCH/GE

Úterý

ODV – SCH/GE

ODV – SCH/GE

ODV – SCH/GE

ODV – SCH/GE

ODV – SCH/GE

Středa

ODV – SCH/ŠE

ODV – SCH/ŠE

ODV – SCH/ŠE

ODV – SCH/ŠE

ODV – SCH/ŠE

Čtvrtek

TEC - SCH

TEC - SCH

TEC - SCH

TEC - SCH

ZZD - SCH

Pátek

OV - ŠT

OV - ŠT

MA – BA

MA – BA

OK - BA

Pondělí

ODV – SCH/GE

ODV – SCH/GE

ODV – SCH/GE

ODV – SCH/GE

TH - SK

 

 

 

 

 

Brašnář/čalouník

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

OV - SK

OV - SK

MA –VO

TEC – VO

OK - VO

Úterý

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

Středa

MA –RY

MA – RY

TEC – RY

TEC - RY

OK - RY

Čtvrtek

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

Pátek

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

ODV – VO/RY

Pondělí

OV - SK

OV - SK

MA –VO

TEC – VO

TH - RY

 

 

 

Farmáři

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

TZD – FA

PR –FA

CHZ - FA

OV - SK

OV - SK

Úterý

TZD – SET

CHZ - SET

CHZ - SET

PR - SET

PR - SET

Středa

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

Čtvrtek

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

Pátek

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

ODV – SET/FA

Pondělí

TZD – FA

PR –FA

CHZ - FA

OV - SK

TH - PER

 

 

            2) Závěrečné zkoušky 3. ročníků proběhnou dle původního plánu, dle příkazu ředitele školy ze dne 13. 3. 2020.

 

Termín zkoušek: 9. 6. - 19. 6. 2020

 

9. 6. 2020              7,30 – 11,30            písemná zkouška (všechny obory)

 

 

 

10. – 12. 6. 2020    7,00 – 14,00            praktická zkouška (zedníci)

 

10. – 11. 6. 2020    7,00 – 12,00            praktická zkouška (pečovatelé)

 

10. – 11. 6. 2020    7,00 – 14,00            praktická zkouška (malíři)

 

10. – 12. 6. 2020    7,00 – 13,00            praktická zkouška (brašnáři)

 

10. – 12. 6. 2020    7,00 – 13,00            praktická zkouška (čalouníci)

 

10. 6. 2020             7,00 – 14,00            praktická zkouška (1. skupina farmáři)

 

11. 6. 2020             7,00 – 14,00            praktická zkouška (2. skupina farmáři)

 

 

 

13. – 18. 6. 2020                                   domácí příprava žáků

 

 

 

19. 6. 2020              7,30                       ústní zkouška

 

19. 6. 2020              13,00                      slavnostní předání výučních listů

 

           

           3) Žáci 1. a 2. ročníků mohou nastoupit do školy za dodržování veškerých stanovených protiepidemiologických opatření uvedených níže ze dne 5. 5. 2020.

 

S ohledem na místní podmínky a hygienická opatření ředitel školy rozhodl následovně:

 

Výuka bude zahájena od 15. 6. 2020

 

Rozvrh třídy: 15. 6. – 26. 6. 2020

 

 

            4) Stravování a ubytování

 

Žáci, kteří budou mít zájem o ubytování či stravování ve školní jídelně nahlásí svému třídnímu učiteli do 10. 6. 2020 svůj zájem.

 

Upozornění:

 

Nástup na ubytování pro 1. skupinu (zedníci, pečovatelé, malíři) je vždy v pondělí 6,00 – 7,00 hod. Výuka začíná v 7,30 hod.

 

Pro 2. skupinu (brašnáři, čalouníci, farmáři) je vždy ve středu 6,00 – 7,00 hod. Výuka začíná v 7,30 hod.

 

 

 

            5) Nástup je možný pouze po předání čestného prohlášení o bezinfekčnosti žáka podepsaným zletilým žákem, nebo zákonným zástupcem žáka. Formulář o bezinfekčnosti a tyto pokyny budou všem žákům zaslány poštou.

 

 

 

            6)Nástup není povinný, je nezbytné, aby každý posoudil osobní rizika a aktuální epidemiologickou situaci.

 

 

 

Těšíme se na Vás!

 

                                                                                  

 

S pozdravem Mgr. Bc. Jiří Kopecký

 

                                                       a všichni zaměstnanci školy 

Zpět
obr