Projektový den - zdravý životní styl

Projektový den - zdravý životní styl

20.10.2022

V pondělí 24. 10. 2022 se na naší škole bude konat projektový den.

7:30 - 9:30 sportovně dovednostní víceboj

10:00 - 12:00 přednáška zdravého životního stylu a prevence sociálně patologických jevů

12:30 oběd

výuka bude ukončena obědem

 

Z provozních důvodů budou vydávány stipendia a odměny za produktivní práci v pondělí 24. 10. 2022.

 

Zpět
obr