Informace pro ŽÁKY A rodiče nastupujících žáků

Informace pro ŽÁKY A rodiče nastupujících žáků

28.06.2023

- zahájení školního roku 2023/2024 se koná 04. 09. 2023 (pondělí) v 7,30 hod.

- zahájení školního roku pro žáky 1. ročníků v zasedací místnosti školy.

- úvodní slovo ředitele školy Mgr. Bc. Jiřího Kopeckého v 7.30 hod, následuje školení BOZP.

- pro žáky 2. a 3. ročníků proběhne zahájení školního roku ve školní jídelně v 7.30 hod, školní rok zahájí zástupce ředitele Mgr. Jan Perka, následuje školení BOZP.

- v 9.30 hod následují třídnické hodiny.

- ukončení po 5. vyučovací hodině v 12.05 hod.

- od úterý 05. 09. 2023 již bude výuka dle rozvrhu.

 

Bc. Stanislav Vedra   1. A + 2. A + 3. A   učebna číslo 2

PhDr. Pavlína Šnajdrová   1. B + 2. B+ 3. B   pečovatelská dílna

Mgr. Pavel Skořepa   1. C + 2. C + 3. C   učebna číslo 3

Bc. Lenka Rychterová   1. DB + 2. DB + 3. DB   brašnářská dílna

Ing. Věra Koďousková   1. DČ + 2. DČ + 3. DČ   učebna číslo 5

Mgr. Barbora Tichá  1. PŠ + 1. F   učebna číslo 6

Mgr. Jan Perka   2. F   učebna číslo 4

Ing. Tomáš Seidl   3. F   učebna číslo 1

 

Zpět