INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021 DO 10. LEDNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021 DO 10. LEDNA 2021

30.12.2020

Výuka na středních školách probíhá distančním způsobem.

Způsob distanční výuky zůstává stejný jako na podzim (formou emailu).

Distanční výuka je povinná!

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Zpět
obr