Doplňující volby do Školské rady na období 2023 - 2024

Doplňující volby do Školské rady na období 2023 - 2024

06.11.2023

V souladu s § 168 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění vyhlašuje ředitel školy termín a organizaci doplňujících voleb do Školské rady na období 2023 – 2024.

Provedení voleb

1) Mgr. Bc. Jiří Kopecký, ředitel školy a předseda volební komise, vyzývá oprávněné osoby k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady do 10. 11. 2023.

2) Jména kandidátů budou od 13. 11. 2023 uveřejněna v objektu SŠ a internetových stránkách školy.

3) Volby se budou konat prezenčně od 20. 11. 2023 do 24. 11. 2023.

4) Každý oprávněný volič, potvrdí svůj voličský lístek svým podpisem.

5) Veškerá agenda a organizace voleb bude zpracována do 3. 11. 2023.

 

Jediným kandidátem doplňujících voleb do Školské rady je Adam Styblík ročník 2002 (plnoletý student 2. ročníku oboru vzdělání Zednické práce).

Zpět