ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

15.03.2021

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 jsou stanovena Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č.j. MŠMT – 3258/2021-1 a dodatkem č.j. MŠMT3258/2021-2 ze dne 15. února 2021.

Závěrečnou zkoušku koná každý žák, který prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Rozhodnutím ředitele školy, v souladu s rozhodnutím MŠMT budou žáci tříletých oborů konat písemnou a praktickou zkoušku. Ústní zkouška se nekoná.

Praktická škola dvouletá koná pouze zkoušku ústní a praktickou.

Jednotné zadání závěrečné zkoušky může být rozhodnutím ředitele školy v nezbytné míře upraveno.

Termíny závěrečných zkoušek dle jednotlivých oborů vzdělání a tříd:

OBOR VZDĚLÁNÍ

TŘÍDA

TERMÍN PÍSEMNÉ ZZ

TERMÍN PRAKTICKÉ ZZ

ZEDNICKÉ PRÁCE             36-67-E/01

3. A

21. 6. 2021

22. – 24. 6. 2021

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY   75-41-E/01

3. B

21. 6. 2021

22. – 24. 6. 2021

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 36-57-E/01

3. C

21. 6. 2021

22. – 24. 6. 2021

BRAŠNÁŘSKÁ A SEDLÁŘSKÁ VÝROBA 32-41-E/01

3. DB

21. 6. 2021

22. – 24. 6. 2021

ČALOUNICKÁ VÝROBA      33-56-E/01

3. DČ

21. 6. 2021

22. – 24. 6. 2021

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE      41-51-E/01

3. F

21. 6. 2021

22. – 24. 6. 2021

 

OBOR VZDĚLÁNÍ

TŘÍDA

TERMÍN ÚSTNÍ ZZ

TERMÍN PRAKTICKÉ ZZ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ 78-62-C/02

2. PŠ

21. 6. 2021

22. – 24. 6. 2021

 

V Hořicích 15. 3. 2021    Mgr. Bc. Jiří Kopecký, ředitel školy

Zpět
obr