Přijímací řízení

Přijímací řízení

08.04.2021

Vážení rodiče,

            v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR k ochraně obyvatelstva proběhne přijímací řízení na naší škole v souladu se zákonem č. 135/2000 Sb. korespondenčně bez přítomnosti žáků a zákonných zástupců. Pro přihlášené uchazeče v 1. kole přijímacího řízení máme dostatečnou kapacitu ve všech oborech vzdělání, takže všichni žáci budou přijati.

Přijímací řízení proběhne 26. 04. 2021.

S ohledem na opatření obecné povahy MŠMT ČR z důvodu neuspokojivé epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19 je zveřejnění a vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na všechny střední školy posunuto na nejdříve 19. 5. 2021.

Každý přijatý žák bude uveřejněn pod svým registračním číslem, které obdržíte současně s tímto dopisem. Seznam přijatých žáků bude vyvěšen i na budově školy.

Žák nebo zákonný zástupce žáka neodkladně potvrdí odevzdáním či odesláním zápisového lístku naší škole svůj úmysl se vzdělávat ve zvoleném oboru vzdělání. Zápisový lístek je nezbytné odeslat naší škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých žáků. Po uplynutí této doby zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělání na dané škole.

Po zveřejnění seznamu přijatých žáků Vám obratem zašleme informace ke studiu na naší škole včetně přihlášky k ubytování a stravování pro zájemce a tabulku velikostí pro včasné zajištění ochranných pomůcek a oblečení.

Věřím, že celé přijímací řízení proběhne bez problémů. V případě i drobných nejistot či nejasností můžete zavolat do školy na telefonní číslo 493 623 121 v době od 7,00 do 14,00 hodin každý pracovní den.

Zpět
obr