Zemědělci v Hostivicích

Zemědělci v Hostivicích

05.05.2021

  Dne 27. a 29. 4. 2021 se žáci oboru vzdělání zemědělské práce zúčastnili exkurze do zemědělského podniku Zemědělská Společnost Svobodné a.s. se sídlem v Havlovicích. Společnost obhospodařuje 929 ha půdy, z toho je 529 orné a 400 ha trvalé travní porosty. Hlavní činnost společnosti je zaměřena na chov skotu se zaměřením na výrobu kravského mléka, výkrm býků a odchov vysokobřezích jalovic. Stádo se skládá z 240 dojnic, 120 býků ve výkrmu, 150 jalovic a 190 telat. Společnost zaměstnává 28 pracovníků, kteří provádí i opravárenské služby.

    Exkurze byla zaměřena na živočišnou výrobu, kde nám zootechnik vše vysvětlil od početí telete až po dospělost zvířete, také nám řekl, jak se o zvířata máme starat, aby byla spokojená a dobře se jim dařilo. Přednáška i provoz nás zaujal a pomohl nám ve výuce.

Zpět
obr obr