KLIMA TŘÍDY

KLIMA TŘÍDY

24.05.2021

V pátek 21. 5. se konala preventivní akce s názvem „Klima třídy“. Pomocí dotazníků, rozhovorů, obrázků a her jsme zjišťovali, jak se děti cítí mezi spolužáky a jak vnímají pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Nejdůležitějším zjištěním bylo, že děti chodí do školy rády, kladně hodnotí asistentky i učitelky.

Akce byla zdařilá a nám dala pozitivní zpětnou vazbu.

Zpět
obr obr