ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

28.08.2023

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24 v pondělí 4. 9. 2023

 

Školní rok zahájí Mgr. Jarmila Krausová v 7.45 hod. v tělocvičně školy. Po té třídní učitelky odvedou své žáky do svých tříd, kde proběhne třídnická hodina. Předpokládané ukončení v 11,00 hodin.

Od úterý 5. 9. 2023 bude výuka probíhat dle rozvrhu. 

 

Podzimní prázdniny ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. 12. 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

Vysvědčeníhodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024

Jednodenní pololetní prázdniny v pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny připadají na 4. – 10. března 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny trvají od 29. června do 1. září 2024

 

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

Zpět