Výstražná stávka na Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice 27. 11. 2023

Výstražná stávka na Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice 27. 11. 2023

21.11.2023

 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice ustanovila stávkový orgán ve složení:

Soňa Jakoubková

Ilona Ondráčková

Pavlína Rudová

Požadavky stávky:

zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy

zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024

nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  

Den konání výstražné stávky:

pondělí 27. 11. 2023

Forma výstražné stávky:

jednodenní přerušení práce po celou její dobu

Zpět