Zápis do 1. ročníku Základní školy, Husova 11, školního roku 2021/2022 se bude konat na Střední škole řemesel a Základní škole Hořice od 1. 4. do 30. 4. 2021.

Zápis do 1. ročníku Základní školy, Husova 11, školního roku 2021/2022 se bude konat na Střední škole řemesel a Základní škole Hořice od 1. 4. do 30. 4. 2021.

19.03.2021

Vzhledem k epidemiologické situaci a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, ve kterém je doporučeno zápisy provádět bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Bude tedy upřednostněno podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy:  nu3x826
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou na adresu: Střední škola řemesel a Základní škola, Havlíčkova 54, 508 01 Hořice
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – lze na základě telefonické dohody termínu, kontakt: 493 623 089, 606 769 619

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu) je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

U zápisu je nutné předložit doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte, žáka nebo k jeho odkladu povinné školní docházky.

Žádost o odklad povinné školní docházky: Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními:

  • jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
  • druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Zpět
obr