PROJEKTOVÝ DEN NÁVYKOVÉ LÁTKY 5. 5. 2021

PROJEKTOVÝ DEN NÁVYKOVÉ LÁTKY 5. 5. 2021

11.05.2021

S žáky jsme hovořili především o nebezpečí kouření a pití alkoholu, ale pozornost jsme věnovali také poučení o dalších návykových látkách.

Osvojené poznatky žáci využili  při doplňování odpovědí do pracovních listů a luštění křížovky.

Do projektu byla zařazena krátká videa.

Zpět
obr obr