Projektový den s názvem Poznej Lázně Bělohrad

Projektový den s názvem Poznej Lázně Bělohrad

05.05.2021

Dne 3.5. 2021 se naší škole uskutečnil projektový den s názvem Poznej Lázně Bělohrad a okolí, kterého se 

zúčastnily děti prvního i druhého stupně.  Žáci nejprve vyhledávali informace o historii, osobnostech a významných místech v LB a okolí.

  Následně se děti rozdělily do skupin a plnily připravené úkoly, které si každá skupina

vylosovala. V obálkách byl uložen obrazový materiál a odkazy na webové stránky nebo encyklopedie.

  Po zpracování úkolů jednotlivé skupiny seznámily ostatní s informacemi, které na zadané téma

získaly. Po té následovala vycházka.

Zpět
obr