Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLE, HOŘICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Čtvrté kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2022/2023 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na středu 31. 8. 2022.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 4. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 30. 8. 2022 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet volných míst

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

0

33-56-E/01

Čalounická výroba

6

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

9

75-41-E/01

Pečovatelské služby

9

36-57-E/01

Zednické práce

8

41-51-E/01

Zemědělské práce

0

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

8

 

 

Třetí kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2022/2023 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na pondělí 27. 6. 2022.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 3. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 24. 6. 2022 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet volných míst

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

0

33-56-E/01

Čalounická výroba

7

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

9

75-41-E/01

Pečovatelské služby

10

36-57-E/01

Zednické práce

10

41-51-E/01

Zemědělské práce

4

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

8

 

Kritéria přijímacího řízení:

  •  Ukončení povinné školní docházky.
  •  Průměrný prospěch z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.
  •  Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání

 

 

Druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2022/2023 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na pondělí 16. 5. 2022.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 2. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 13. 5. 2022 na adresu SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet volných míst

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

0

33-56-E/01

Čalounická výroba

9

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

11

75-41-E/01

Pečovatelské služby

13

36-57-E/01

Zednické práce

12

41-51-E/01

Zemědělské práce

3

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

8

 

Kritéria přijímacího řízení:

  •  Ukončení povinné školní docházky.
  •  Průměrný prospěch z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.
  •  Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání
  •  

 

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023