Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLE, HOŘICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

3. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2024/2025

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2024/2025 se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 422/2023 Sb., v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb. a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném zn.

Ředitel školy rozhodl, že přijímací řízení bude probíhat korespondenční formou, kdy žákům a zákonným zástupcům budou podány důležité informace ke studiu ve zvoleném oboru vzdělávání.

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení do prvních ročníků, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2024/2025 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice, je nutné podat do 16. 8. 2024.

 Kritéria přijímacího řízení:

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Ukončení povinné školní docházky.
 • Výsledky dosavadního studia vyjádřené průměry známek za 2. pololetí předposledního ročníku (doporučeno 8. ročníku) a prvního pololetí posledního ročníku (doporučeno 9. ročníku).
 • Při shodnosti bodů u jednoho nebo více uchazečů bude rozhodovat lepší průměrné známky z matematiky, českého jazyka a občanské nauky.
 • V případě, že škola obdrží v příslušném termínu pro daný obor více přihlášek, než činí jeho kapacita, bude stanoveno pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

1

33-56-E/01

Čalounická výroba

0

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

2

75-41-E/01

Pečovatelské služby

2

36-57-E/01

Zednické práce

0

41-51-E/01

Zemědělské práce

3

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

0   

 

Výsledky o přijetí/nepřijetí škola zveřejní ředitel školy 26. srpna 2024. Své výsledky uvidíte pod přiděleným registračním číslem na veřejně dostupném místě budovy školy a webových stránkách školy.

 

Seznam přijatých žáků v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Kožedělná výroba - Brašnářská a sedlářská výroba

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

 

 

 

 

 

 • V 2. kole přijímacího řízení nebyl přijat žádný žák

 

Seznam přijatých žáků v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Truhlářská a čalounická výroba - Čalounická výroba

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

533493

1

ANO

 

440411

2

ANO

 

532474

3

ANO

 

508507

4

ANO

 

533505

5

ANO

 

 

 

Seznam přijatých žáků v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Malířské a natěračské práce - Malířské a natěračské práce

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

532478

1

ANO

 

533493

2

NE

Přijat na více prioritní školu

533505

3

NE

Přijat na více prioritní školu

532464

4

NE

Přijat na více prioritní školu

 

 

 

 

 

 

Seznam přijatých žáků v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Zednické práce - Zednické práce

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

480185

1

ANO

 

532464

2

ANO

 

 

 

Seznam přijatých žáků v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Zemědělské práce - Zemědělské práce

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

500349

1

NE

Přijat na více prioritní školu

 

Seznam přijatých žáků v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Pečovatelské služby - Pečovatelské služby

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

532449

1

ANO

 

504086

2

ANO

 

513604

3

ANO

 

 

Seznam přijatých žáků v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Praktická škola dvouletá - Praktická škola dvouletá

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

 

 

 

 

 

 • V 2. kole přijímacího řízení nebyl přijat žádný žák

 

Informační schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků

Jsme velice potěšeni, že jste si vybrali naši školu pro studium k získání budoucí profesní kvalifikace.

Srdečně Vás zveme na informativní schůzku, která se bude konat dne 25. 06. 2024 od 12,00 hodin v budově naší školy.

Program setkání:

12,15 – 13,00 hod – informace ředitele školy o studiu a dotazy účastníků

13,00 – 15,00 hod – komentovaná prohlídka školy

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

2. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2024/2025 se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 422/2023 Sb., v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb. a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Více informací o způsobu odevzdání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení najdete na www.prihlaskynastredni.cz

Ředitel školy rozhodl, že přijímací řízení bude probíhat korespondenční formou, kdy žákům a zákonným zástupcům budou podány důležité informace ke studiu ve zvoleném oboru vzdělávání.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2024/2025 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice, je nutné podat v termínu 20. – 24. května 2024.

 Kritéria přijímacího řízení:

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Ukončení povinné školní docházky.
 • Výsledky dosavadního studia vyjádřené průměry známek za 2. pololetí předposledního ročníku (doporučeno 8. ročníku) a prvního pololetí posledního ročníku (doporučeno 9. ročníku).
 • Při shodnosti bodů u jednoho nebo více uchazečů bude rozhodovat lepší průměrné známky z matematiky, českého jazyka a občanské nauky.
 • V případě, že škola obdrží v příslušném termínu pro daný obor více přihlášek, než činí jeho kapacita, bude stanoveno pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

0

33-56-E/01

Čalounická výroba

5

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

3

75-41-E/01

Pečovatelské služby

4

36-57-E/01

Zednické práce

2

41-51-E/01

Zemědělské práce

2

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

1   

 

Výsledky o přijetí/nepřijetí škola zveřejní ředitel školy 21. června 2024. Své výsledky uvidíte pod přiděleným registračním číslem buď v elektronickém systému, anebo na veřejně dostupném místě budovy školy.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od rozhodnutí. Odvolání podává uchazeč řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke KÚ KHK podle § 86 až 88 správního řádu.

V případě nenaplnění oborů ředitel školy vyhlásí 3. kolo přijímacího řízení na srpen 2024.

 

Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Kožedělná výroba - Brašnářská a sedlářská výroba

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

494987

1

ANO

 

416239

2

ANO

 

475031

3

ANO

 

510519

4

ANO

 

412768

5

ANO

 

522128

6

NE

Přijat na více prioritní školu

415057

7

NE

Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

425001

8

NE

Přijat na více prioritní školu

 

Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Truhlářská a čalounická výroba - Čalounická výroba

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

515654

1

NE

Přijat na více prioritní školu

525430

2

NE

Přijat na více prioritní školu

512300

3

NE

Přijat na více prioritní školu

416239

4

NE

Přijat na více prioritní školu

429924

5

NE

Přijat na více prioritní školu

429750

6

NE

Přijat na více prioritní školu

406279

7

NE

Přijat na více prioritní školu

412768

8

NE

Přijat na více prioritní školu

447873

9

ANO

 

522128

10

ANO

 

518093

11

NE

Přijat na více prioritní školu

415057

12

ANO

 

490931

13

NE

Přijat na více prioritní školu

515459

14

ANO

 

 

Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Malířské a natěračské práce - Malířské a natěračské práce

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

508976

1

NE

Přijat na více prioritní školu

512300

2

NE

Přijat na více prioritní školu

459135

3

ANO

 

429750

4

ANO

 

512757

5

NE

Přijat na více prioritní školu

459207

6

NE

Přijat na více prioritní školu

416847

7

ANO

 

449829

8

NE

Přijat na více prioritní školu

508612

9

ANO

 

499011

10

NE

Přijat na více prioritní školu

448068

11

NE

Přijat na více prioritní školu

514884

12

ANO

 

518983

13

ANO

 

 

Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Zednické práce - Zednické práce

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

448118

1

NE

Přijat na více prioritní školu

493729

2

NE

Přijat na více prioritní školu

459135

3

NE

Přijat na více prioritní školu

459207

4

ANO

 

465271

5

NE

Přijat na více prioritní školu

519256

6

ANO

 

518732

7

ANO

 

448068

8

ANO

 

526487

9

ANO

 

506353

10

ANO

 

496781

11

NE

Přijat na více prioritní školu

448083

12

NE

Přijat na více prioritní školu

520788

13

ANO

 

 

Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Zemědělské práce - Zemědělské práce

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

512896

1

ANO

 

448118

2

ANO

 

508976

3

ANO

 

512300

4

ANO

 

465197

5

ANO

 

474380

6

NE

Přijat na více prioritní školu

473711

7

ANO

 

498806

8

ANO

 

512589

9

ANO

 

495346

10

NE

Přijat na více prioritní školu

429750

11

NE

Přijat na více prioritní školu

512757

12

ANO

 

501298

13

NE

Přijat na více prioritní školu

422158

14

NE

Přijat na více prioritní školu

465271

15

ANO

 

456328

16

NE

Přijat na více prioritní školu

530661

17

ANO

 

472745

18

NE

Přijat na více prioritní školu

522104

19

NE

Přijat na více prioritní školu

443094

20

NE

Přijat na více prioritní školu

518093

21

NE

Přijat na více prioritní školu

522067

22

NE

Přijat na více prioritní školu

496781

23

ANO

 

448083

24

NE

Přijat na více prioritní školu

 

Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Pečovatelské služby - Pečovatelské služby

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

494987

1

NE

Přijat na více prioritní školu

510790

2

ANO

 

474196

3

NE

Přijat na více prioritní školu

510824

4

ANO

 

434345

5

NE

Přijat na více prioritní školu

482626

6

ANO

 

473421

7

NE

Přijat na více prioritní školu

518093

8

ANO

 

425001

9

ANO

 

510915

10

ANO

 

456328

11

NE

Přijat na více prioritní školu

448068

12

NE

Přijat na více prioritní školu

513097

13

ANO

 

448083

14

ANO

 

464553

15

NE

Přijat na více prioritní školu

 

Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělávání Praktická škola dvouletá - Praktická škola dvouletá

Registrační číslo

Pořadí uchazeče

Přijat

Důvod nepřijetí

504015

1

ANO

 

 

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,

během tohoto týdne budou odeslány doporučeně poštou veškeré informace ohledně prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

V případě dotazů nás kontaktujte.

tel: 493 623 121

mobil: 720 998 485

email: sekretariat@ouhorice.cz

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2024/2025

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole řemesel a Základní škole, Hořice pro školní rok 2024/2025 se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 422/2023 Sb., v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb. a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Více informací o způsobu odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení najdete na www.prihlaskynastredni.cz

Ředitel školy rozhodl, že přijímací řízení bude probíhat korespondenční formou, kdy žákům a zákonným zástupcům budou podány důležité informace ke studiu ve zvoleném oboru vzdělávání.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2024/2025 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice, je nutné podat v termínu 1. – 20. února 2024.

 Kritéria přijímacího řízení:

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Ukončení povinné školní docházky.
 • Výsledky dosavadního studia vyjádřené průměry známek za 2. pololetí předposledního ročníku (doporučeno 8. ročníku) a prvního pololetí posledního ročníku (doporučeno 9. ročníku).
 • Při shodnosti bodů u jednoho nebo více uchazečů bude rozhodovat lepší průměrné známky z matematiky, českého jazyka a občanské nauky.
 • V případě, že škola obdrží v příslušném termínu pro daný obor více přihlášek, než činí jeho kapacita, bude stanoveno pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Počty přijímaných žáků podle oborů vzdělávání

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

5

33-56-E/01

Čalounická výroba

11

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby

14

36-57-E/01

Zednické práce

14

41-51-E/01

Zemědělské práce

14

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

11   

 

Výsledky o přijetí/nepřijetí škola zveřejní ředitel školy 15. května 2024. Své výsledky uvidíte pod přiděleným registračním číslem buď v elektronickém systému, anebo na veřejně dostupném místě budovy školy.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od rozhodnutí. Odvolání podává uchazeč řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke KÚ KHK podle § 86 až 88 správního řádu.

V případě nenaplnění oborů ředitel školy vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení na květen/červen 2024.

 

Zpět